ข้อมูลการท่องเที่ยว

ระบบสาธารณูปโภคที่แข็งแกร่ง ภาษาและระบบการเงินที่เป็นมาตรฐาน
ซึ่งทำให้การท่องเที่ยวรอบหมู่เกาะฟิลิปปินส์เป็นเรื่องง่ายดาย

ข้อมูลการท่องเที่ยว มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19

ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์นับเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวโลก ดังนั้นรัฐบาลจึงมีความกังวลต่อสถานการณ์โควิด-19 ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในประเทศ ดังนั้นรัฐบาล จึงได้มีการใช้มาตรการที่เข้มแข็งแต่เหมาะสมในการรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันบุคลากรทางการท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วมากกว่า 80% จากจำนวนพนักงานทั้งหมด 240,000 คน ด้วยมาตรการที่มีประสิทธิภาพจะทำให้ประเทศฟิลิปปินส์สามารถเปิดการท่องเที่ยวในอนาคตอันใกล้

โดยสรุปแล้ว บุคคลหรือนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาประเทศฟิลิปปินส์ได้รับการแบ่งออกเป็นสองประเภท

 • แบ่งโดยลักษณะความรุนแรงของสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งจะแบ่งได้เป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง

 • แบ่งโดยสถานะการฉีดวัคซีนของแค่ละบุคคล

และเป็นกฎข้อบังคับนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบภายใน
ระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นกำเนิด อย่างไรก็ตามระดับและระยะเวลา
ในการกักตัวนั้นจะต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการแบ่งประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการโควิด-19

กรุณาตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://philippines.travel/safetrip

และเป็นกฎข้อบังคับนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องแสดงผลการตรวจ RT-PCR ที่เป็นลบ ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากประเทศต้นกำเนิด อย่างไรก็ตามระดับและระยะเวลาในการกักตัวนั้นจะต่างกันขึ้นอยู่กับลักษณะการแบ่งประเภทที่ได้กล่าวข้างต้น สำหรับข้อมูลที่เป็นประโยชน์และข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับมาตรการโควิด-19 กรุณาตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ https://philippines.travel/safetrip

ภาษาในประเทศฟิลิปปินส์

ภาษาในประเทศฟิลิปปินส์

ปัจจุบันมีภาษาท้องถิ่นและภาษาดั้งเดิมมากกว่า 120 ภาษาที่ใช้พูดคุยภายในประเทศฟิลิปปินส์ ยกตัวอย่างเช่น
ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษา Cebuano ที่พูดในเกาะเซบู ภาษา Ilocano ที่พูดทางตอนเหนือของเกาะลูซอน โดยที่ภาษาเป็นภาษาหลักที่ใช้พูดคุยกันและประชากรมากกว่าครึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ก็พูดภาษานี้ ภาษาฟิลิปปินส์ถือเป็นรูปแบบมาตรฐานของภาษาตากาล็อกและนับเป็นภาษาแห่งชาติที่ใช้ในการศึกษาทั่วทั้งประเทศ ภาษาฟิลิปปินส์และภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้งานภายในงานราชการ การศึกษา งานธุรกิจ และการท่องเที่ยว เป็นที่ชัดเจนว่า
ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่จำนวนประชากรพูดภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยประชากรมากกว่า 95% นั้นสามารถพูดอังกฤษได้ และปัจจุบันนี้ประเทศฟิลิปปินส์สามารถดึงดูดนักเรียนต่างชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อไปศึกษาภาษาอังกฤษด้วยค่าเรียนที่คุ้มค่าพร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี

ปัจจุบันมีภาษาท้องถิ่นและภาษาดั้งเดิมมากกว่า 120 ภาษาที่ใช้พูดคุยภายในประเทศฟิลิปปินส์ ยกตัวอย่างเช่น ภาษาฟิลิปปินส์ ภาษา Cebuano ที่พูดในเกาะเซบู ภาษา Ilocano ที่พูดทางตอนเหนือของเกาะลูซอน โดยที่ภาษาเป็นภาษาหลักที่ใช้พูดคุยกันและประชากรมากกว่าครึ่งของประเทศฟิลิปปินส์ก็พูดภาษานี้ ภาษาฟิลิปปินส์ถือเป็นรูปแบบมาตรฐานของภาษาตากาล็อกและนับเป็นภาษาแห่งชาติที่ใช้ในการศึกษาทั่วทั้งประเทศ ภาษาฟิลิปปินส์และภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการที่ใช้งานภายในงานราชการ การศึกษา งานธุรกิจ และการท่องเที่ยว เป็นที่ชัดเจนว่า ประเทศฟิลิปปินส์เป็นประเทศที่จำนวนประชากรพูดภาษาอังกฤษเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยประชากรมากกว่า 95% นั้นสามารถพูดอังกฤษได้ และปัจจุบันนี้ประเทศฟิลิปปินส์สามารถดึงดูดนักเรียนต่างชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อไปศึกษาภาษาอังกฤษด้วยค่าเรียนที่คุ้มค่าพร้อมทั้งสิ่งแวดล้อมที่ดี

การขอวีซ่าฟิลิปปินส์

การขอวีซ่าฟิลิปปินส์

สำหรับผู้ที่ถือพาสปอร์ตประเทศไทยนั้น ได้รับสิทธิ์ในการพำนักฟิลิปปินส์ 30 วันในฟิลิปปินส์ โดยไม่ต้องใช้วีซ่า อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวที่ต้องการพำนักเกินกว่า 30 วันควรทำเรื่องยื่นขอวีซ่าก่อนที่จะออกเดินทาง นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับสิทธิ์ในการพำนักฟิลิปปินส์ 30 วัน สามารถที่จะขอยืดระยะเวลาการอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ได้เช่นกันเมื่อเดินทางถึงฟิลิปปินส์ เอกสารที่จำเป็นในการขอวีซ่าประเทศฟิลิปปินส์

 • ต้องแสดงตัวจริงในการติดต่อ

 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และสำเนาหน้าข้อมูลส่วนตัวและหน้าวีซ่า

 • สำเนาตั๋วเครื่องบินแสดงวันเดินทาง ไป-กลับ ของประเทศฟิลิปปินส์

 • ภาพถ่ายขนาด 2x2 นิ้ว

 • ค่าใช้จ่ายในการขอวีซ่า

นักท่องเที่ยวสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://bangkokpe.dfa.gov.ph/visa

เงินที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

เงินที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

เงินเปโซฟิลิปปินส์ (ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ PHP) เป็นสกุลเงินทางการที่ใช้ภายในประเทศฟิลิปปินส์ และราคาของสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ "₱" (รูปแบบทางการ) P$ หรือ P และ PHP ดอลล่าร์สหรัฐบางครั้งก็สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นทางเลือกของการชำระเงินหรือเป็นเงินสดฉุกเฉิน ดังนั้นการถือเงินดอลล่าร์สหรัฐในขณะที่เที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในความคิดที่ดีสำหรับใช้จ่ายในเหตุฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ไม่สามารถหา
ตู้เอทีเอ็มได้ในเมืองที่ค่อนข้างห่างไกล เครดิตการ์ดก็สามารถนำมาใช้ได้ในเฉพาะเมืองใหญ่ใหญ่ เช่น กรุงมะนิลา
เกาะโบราคาย หรือเกาะเซบูในการจองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน หรือการจ่ายค่าเรียนคอร์สดำน้ำ มาสเตอร์การ์ดและวีซ่าเป็นเครดิตการ์ดที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายในประเทศฟิลิปปินส์

เงินเปโซฟิลิปปินส์ (ตัวย่อภาษาอังกฤษ คือ PHP) เป็นสกุลเงินทางการที่ใช้ภายในประเทศฟิลิปปินส์ และราคาของสกุลเงินเปโซฟิลิปปินส์จะแสดงด้วยสัญลักษณ์ดังนี้ "₱" (รูปแบบทางการ) P$ หรือ P และ PHP ดอลล่าร์สหรัฐบางครั้งก็สามารถนำไปใช้เพื่อเป็นทางเลือกของการชำระเงินหรือเป็นเงินสดฉุกเฉิน ดังนั้นการถือเงินดอลล่าร์สหรัฐในขณะที่เที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ก็เป็นหนึ่งในความคิดที่ดีสำหรับใช้จ่ายในเหตุฉุกเฉิน หรือในกรณีที่ไม่สามารถหาตู้เอทีเอ็มได้ในเมืองที่ค่อนข้างห่างไกล เครดิตการ์ดก็สามารถนำมาใช้ได้ในเฉพาะเมืองใหญ่ใหญ่ เช่นกรุงมะนิลา เกาะโบราคาย หรือเกาะเซบูในการจองโรงแรม จองตั๋วเครื่องบิน หรือการจ่ายค่าเรียนคอร์สดำน้ำ มาสเตอร์การ์ดและวีซ่าเป็นเครดิตการ์ดที่ได้รับการยอมรับแพร่หลายในประเทศฟิลิปปินส์

ระบบปลั๊กไฟและไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

ระบบปลั๊กไฟและไฟฟ้าที่ใช้ในประเทศฟิลิปปินส์

ในประเทศฟิลิปปินส์กระแสไฟมาตรฐานคือ 220 โวลต์และความถี่ที่ 60 เฮิร์ตซ์ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในฟิลิปปินส์ได้ถ้ากระแสฟ้าที่ใช้ในประเทศของตัวเองอยู่ระหว่าง 220 ถึง 240 โวลต์ (ที่ซึ่งใช้ทั่วไปในอังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียและแอฟริกา) ส่วนกรณีที่ค่ากระแสไฟอยู่ระหว่าง 100
ถึง 127 โวลต์ (ที่ซึ่งใช้ในประเทศอเมริกา แคนาดา และประเทศแถบอเมริกาใต้เกือบทุกประเทศ) นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า และยิ่งถ้าความถี่ต่างจากประเทศต้นกำเนิด (ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 60 เฮิร์ตซ์) ไม่แนะนำให้
นักท่องเที่ยวใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว ประเทศฟิลิปปินส์มีรูปแบบของปลั๊กไฟและเต้าเสียบอยู่สามแบบด้วยกัน ดังนี้

ในประเทศฟิลิปปินส์กระแสไฟมาตรฐานคือ 220 โวลต์และความถี่ที่ 60 เฮิร์ตซ์ นักท่องเที่ยวสามารถที่จะใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในฟิลิปปินส์ได้ถ้ากระแสฟ้าที่ใช้ในประเทศของตัวเองอยู่ระหว่าง 220 ถึง 240 โวลต์ (ที่ซึ่งใช้ทั่วไปในอังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย และประเทศส่วนใหญ่ในเอเชียและแอฟริกา) ส่วนกรณีที่ค่ากระแสไฟอยู่ระหว่าง 100 ถึง 127 โวลต์ (ที่ซึ่งใช้ในประเทศอเมริกา แคนาดา และประเทศแถบอเมริกาใต้เกือบทุกประเทศ) นักท่องเที่ยวจำเป็นต้องใช้ตัวแปลงกระแสไฟฟ้า และยิ่งถ้าความถี่ต่างจากประเทศต้นกำเนิด (ฟิลิปปินส์ อยู่ที่ 60 เฮิร์ตซ์) ไม่แนะนำให้นักท่องเที่ยวใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าดังกล่าว ประเทศฟิลิปปินส์มีรูปแบบของปลั๊กไฟและเต้าเสียบอยู่สามแบบด้วยกัน ดังนี้

ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายมือถือในประเทศฟิลิปปินส์

ระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายมือถือในประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญคือการสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการซื้อซิมการ์ดที่มีเครือข่ายที่ดี ย่อมทำให้ไม่พลาดในการส่งข้อความ โทรศัพท์ และการเล่นอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันมีบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ 2 เจ้าในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก Globe และ Smart ซึ่งทีเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ และมีผู้ใช้งานนับล้านคน

เมื่อต้องเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่สำคัญคือการสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงาน
ดังนั้นการซื้อซิมการ์ดที่มีเครือข่ายที่ดี ย่อมทำให้ไม่พลาดในการส่งข้อความ โทรศัพท์ และการเล่นอินเตอร์เน็ต ปัจจุบันมีบริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ 2 เจ้าในประเทศฟิลิปปินส์ ได้แก Globe และ Smart ซึ่งทีเครือข่ายที่น่าเชื่อถือ และมีผู้ใช้งานนับล้านคน

 • Globe เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้สมัครใช้บริการมากกว่า 100 ล้านคน
  ด้วยความที่มีร้านบริการเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ นักท่องเที่ยวจะรับประกันว่าได้ซิมการ์ดที่น่าเชื่อถือ
  พร้อมทั้งระบบเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมจากบริษัท Globe

  Globe เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้สมัครใช้บริการมากกว่า 100 ล้านคน ด้วยความที่มีร้านบริการเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ นักท่องเที่ยวจะรับประกันว่าได้ซิมการ์ดที่น่าเชื่อถือพร้อมทั้งระบบเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมจากบริษัท Globe

 • Smart มีชื่อเสียงโด่งดังจากนวัตกรรมของระบบสื่อสารแบบไร้สายในประเทศ โดยที่ระบบสื่อสารไร้สายของ Smart ครอบคลุมถึง 95% ของประเทศฟิลิปปินส์ และให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากกว่า 71.4
  ล้านคน Smart ยังมีลูกเล่นในการดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยการแจกซิมการ์ดฟรีที่สนามบินนานาชาติทุกแห่ง
  พร้อมให้แพคเก็จเล่น

  Smart มีชื่อเสียงโด่งดังจากนวัตกรรมของระบบสื่อสารแบบไร้สายในประเทศ โดยที่ระบบสื่อสารไร้สายของ Smart ครอบคลุมถึง 95% ของประเทศฟิลิปปินส์ และให้บริการระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงมากกว่า 71.4 ล้านคน Smart ยังมีลูกเล่นในการดึงดูดลูกค้าใหม่ด้วยการแจกซิมการ์ดฟรีที่สนามบินนานาชาติทุกแห่ง พร้อมให้แพคเก็จเล่น

Contact Us

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

trip to philippines package Philippine Department of Tourism Thailand

Philippine Department of Tourism Thailand

Map Philippine Department of Tourism Thailand

เลขที่ 1111/32, ชั้น4, ถนนลาดพร้าว, แขวงจันทร์เกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, 10900

Phone Philippine Department of Tourism Thailand

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

facebook Philippine Department of Tourism Thailand LINE Philippine Department of Tourism Thailand lnstagram Philippine Department of Tourism Thailand Youtube Philippine Department of Tourism Thailand Tiktok Department of Tourism Thailand
Philippines.travel

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved