เกาะปาลาวัน

แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ปาลาวัน ฟิลิปปินส์ศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพใต้สมุทรของโลก
สวรรค์บนท้องทะเลแห่งฟิลิปปินส์

แหล่งมรดกโลกของยูเนสโกที่มีชื่อเสียงระดับโลก ศูนย์กลางความหลากหลายทางชีวภาพใต้สมุทรของโลก สวรรค์บนท้องทะเลแห่งฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับ เกาะปาลาวัน

เกาะปาลาวันประกอบด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่ถึง 1780 เกาะ
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวันมีลักษณะยาวและแคบในขณะที่ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับทะเลจีนใต้
ขณะที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ขนานกับทะเลซูลู คนท้องถิ่นดั้งเดิมยังเป็นเป็นประชากรหลักบนเกาะปาลาวัน ดังนั้นเกาะปาลาวันจึงมีทั้ง
ความสดใหม่ ความหายาก ความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิต
ที่หลากหลาย ดังนั้นเกาะปาลาวันจึงยกย่องว่าเป็นแหล่งนิเวศวิทยาสุดท้ายของประเทศประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันเกาะปาลาวัน
เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศฟิลิปปินส์
อันเนื่องมาจากมาจากน้ำทะเลสดใสสีฟ้า หาดทรายขาวบริสุทธิ์ดั่งแป้ง หน้าผาหินปูนที่มหัศจรรย์ ทะเลสาบงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ รวมถึงความแตกต่างทางชีวภาพใต้ท้องทะเลที่มากมาย เกาะปาลาวันจึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2557 และ 2558 ว่าเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลก
จากทางนิตยสาร Conde Nast Traveler นอกจากนั้นเกาะปาลาวัน
ยังมีแหล่งมรดกโลกของทางยูเนสโกถึงสองแห่งที่คอยทำหน้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงได้ขนานนาม
เกาะปาลาวันว่าเป็นสวรรค์บนท้องทะเลแห่งฟิลิปปินส์

เกาะปาลาวันประกอบด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่ถึง 1780 เกาะตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวันมีลักษณะยาวและแคบในขณะที่ส่วนทิศตะวันตกเฉียงเหนือขนานไปกับทะเลจีนใต้ ขณะที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ขนานกับทะเลซูลู คนท้องถิ่นดั้งเดิมยังเป็นเป็นประชากรหลักบนเกาะปาลาวัน ดังนั้นเกาะปาลาวันจึงมีทั้งความสดใหม่ ความหายาก ความบริสุทธิ์ของสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ดังนั้นเกาะปาลาวันจึงยกย่องว่าเป็นแหล่งนิเวศวิทยาสุดท้ายของประเทศประเทศฟิลิปปินส์ ปัจจุบันเกาะปาลาวันเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในประเทศฟิลิปปินส์อันเนื่องมาจากมาจากน้ำทะเลสดใสสีฟ้า หาดทรายขาวบริสุทธิ์ดั่งแป้ง หน้าผาหินปูนที่มหัศจรรย์ ทะเลสาบงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ รวมถึงความแตกต่างทางชีวภาพใต้ท้องทะเลที่มากมาย เกาะปาลาวันจึงได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในปี 2557 และ 2558 ว่าเป็นเกาะที่ดีที่สุดในโลกจากทางนิตยสาร Conde Nast Traveler นอกจากนั้นเกาะปาลาวันยังมีแหล่งมรดกโลกของทางยูเนสโกถึงสองแห่งที่คอยทำหน้าที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จึงได้ขนานนามเกาะปาลาวันว่าเป็นสวรรค์บนท้องทะเลแห่งฟิลิปปินส์

ทะเล ฟิลิปปินส์ เกาะปาลาวัน

ประสบการณ์และความสนุกสนานในเกาะปาลาวัน

อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha reefs national park)

อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮา (Tubbataha reefs national park)

อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮาตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมปะการังของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเลและจากการสำรวจที่มากมายของนักวิทยาศาสตร์ในบริเวณน่านน้ำตุบบาตาฮา มีการค้นพบที่อัศจรรย์ของสัตว์น้ำถึง 600 สายพันธุ์ ปะการังถึง 360 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ปะการังโลก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของฉลามถึง 11 สายพันธุ์ และวาฬกับโลมาถึง 13
สายพันธุ์ ดังนั้นอุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮา จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2536 จากการที่เป็นแหล่งนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของโลก รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเล และทุกวันนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกจากนักดำน้ำมืออาชีพทั่วโลก

อุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮาตั้งอยู่บริเวณจุดศูนย์กลางของสามเหลี่ยมปะการังของมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเล และจากการสำรวจที่มากมายของนักวิทยาศาสตร์ในบริเวณน่านน้ำตุบบาตาฮา มีการค้นพบที่อัศจรรย์ของสัตว์น้ำถึง 600 สายพันธุ์ ปะการังถึง 360 สายพันธุ์ ซึ่งเป็นจำนวนถึงครึ่งหนึ่งของสายพันธุ์ปะการังโลก นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งที่อยู่ของฉลามถึง 11 สายพันธุ์ และวาฬกับโลมาถึง 13 สายพันธุ์ ดังนั้นอุทยานธรรมชาติพืดหินปะการังตุบบาตาฮา จึงได้รับการจดทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกของยูเนสโกในปี 2536 จากการที่เป็นแหล่งนิเวศวิทยาที่สมบูรณ์และเก่าแก่ที่สุดของโลก รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพใต้ทะเล และทุกวันนี้ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นแหล่งดำน้ำที่ดีที่สุดในโลกจากนักดำน้ำมืออาชีพทั่วโลก

อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซา (Puerto Princesa Subterranean River National Park)

อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซา
(Puerto Princesa Subterranean River National Park)

อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซาได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกของทางยูเนสโก
ในปี พ.ศ. 2542 และยังได้รับการเลือกให้อยู่ใน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก ทุกวันนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเกาะปาลาวันและประเทศฟิลิปปินส์
อุทยานแม่น้ำใต้ดินที่ยาว 8 กิโลเมตรนี้ภายในมีระบบหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระบบนิเวศวิทยาจากภูเขาไปสู่ทะเล สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวในถ้ำ และระบบน้ำในถ้ำแบบโบราณ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวสามารถสำรวจได้เพียงระยะทาง 4 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมสิ่งมหัศจรรย์นี้คือช่วงหน้าแล้งที่ซึ่งคลื่นลมสงบ การท่องเที่ยวแบบผจญภัยนี้ควรเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คุณต้องทำเมื่อได้มาเยือนเกาะปาลาวัน

อุทยานแห่งชาติแม่น้ำใต้ดินปูเวร์โตปรินเซซาได้รับการคัดเลือกเป็นมรดกโลกของทางยูเนสโกในปี พ.ศ. 2542 และยังได้รับการเลือกให้อยู่ใน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ของโลก ทุกวันนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในเกาะปาลาวันและประเทศฟิลิปปินส์ อุทยานแม่น้ำใต้ดินที่ยาว 8 กิโลเมตรนี้ภายในมีระบบหินงอกหินย้อยที่สวยงาม ระบบนิเวศวิทยาจากภูเขาไปสู่ทะเล สิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะเฉพาะตัวในถ้ำ และระบบน้ำในถ้ำแบบโบราณ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยวสามารถสำรวจได้เพียงระยะทาง 4 กิโลเมตร ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการชมสิ่งมหัศจรรย์นี้คือช่วงหน้าแล้งที่ซึ่งคลื่นลมสงบ การท่องเที่ยวแบบผจญภัยนี้ควรเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่คุณต้องทำเมื่อได้มาเยือนเกาะปาลาวัน

ดำน้ำชมซากเรืออับปางที่อ่าวโครอน (Shipwreck diving in Coron Bay)

ดำน้ำชมซากเรืออับปางที่อ่าวโครอน (Shipwreck diving in Coron Bay)

อ่าวโครอนเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมที่ซึ่งนักดำน้ำสามารถที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนเรือรบประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่อับปาง 12 ลำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2487 โดยเรือรบทั้งหมดถูกทิ้งระเบิดและจมโดยเครื่องบินรบของชาวอเมริกา ทุกวันนี้แหล่งดำน้ำชมซากเรือได้กลายเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำของทั้งนักดำน้ำระดับเบื้องต้นและระดับมีทักษะเนอย่างดี เรืออับปาง
ที่น่าสนใจในการเข้าไปเยี่ยมชมได้แก่เรือ Iraku Maru ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับสัตว์น้ำจำนวนมาก
เรือ Akitsushima ที่ซึ่งนักดำน้ำจะได้สำรวจห้องเครื่องยนต์โบราณ และ Okikawa Maru
เป็นเรือรบเรือบรรทุกลำใหญ่ที่สุดในกลุ่มเรือที่อับปาง

อ่าวโครอนเป็นแหล่งดำน้ำยอดนิยมที่ซึ่งนักดำน้ำสามารถที่จะกลับไปเยี่ยมเยียนเรือรบประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นที่อับปาง 12 ลำในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองในปี 2487 โดยเรือรบทั้งหมดถูกทิ้งระเบิดและจมโดยเครื่องบินรบของชาวอเมริกา ทุกวันนี้แหล่งดำน้ำชมซากเรือได้กลายเป็นโรงเรียนสอนดำน้ำของทั้งนักดำน้ำระดับเบื้องต้นและระดับมีทักษะเนอย่างดี เรืออับปางที่น่าสนใจในการเข้าไปเยี่ยมชมได้แก่เรือ Iraku Maru ที่ซึ่งคุณจะได้พบกับสัตว์น้ำจำนวนมาก เรือ Akitsushima ที่ซึ่งนักดำน้ำจะได้สำรวจห้องเครื่องยนต์โบราณ และ Okikawa Maru เป็นเรือรบเรือบรรทุกลำใหญ่ที่สุดในกลุ่มเรือที่อับปาง

เอลนิโด (El Nido)

เอลนิโด (El Nido)

เอลนิโดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งเมื่อคุณได้มาเยือนเกาะปาลาวัน และเอลนิโดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโลก นิยามความสวยงามของเอลนิโดคือ
หาดทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำสีฟ้าใสดังกระจก หน้าผาหินสูงตระหง่าน ทะเลสาบงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ เอลนิโดมีทะเลสาบสามแห่งที่สวยงามไม่มีใครเทียบเคียงและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด Small Lagoon ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางผ่านรอยแยกของกำแพงหินปูนไปยังสระน้ำ
สีเขียวสงบเหมาะสมการว่ายน้ำและพายเรือคายัก Big Lagoon ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเช่าเรือหรือพายเรือคายักเพื่อที่จะชื่นชมความงามของน้ำทะเลสีเขียวสดใสและหน้าผาที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมักถูกนำไปเป็นภาพประกอบในภาพยนตร์หรือโปสการ์ด Secret Lagoon ที่ซึ่งสระน้ำเงียบสงบที่เหมาะแก่การพักผ่อนที่แท้จริงกำลังรอนักท่องเที่ยวอยู่จากทางเข้าหินปูนที่ตั้งตระหง่านขวางอยู่

เอลนิโดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดเยี่ยมแห่งหนึ่งเมื่อคุณได้มาเยือนเกาะปาลาวัน และเอลนิโดถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวโลก นิยามความสวยงามของเอลนิโดคือหาดทรายขาวบริสุทธิ์ น้ำสีฟ้าใสดังกระจก หน้าผาหินสูงตระหง่าน ทะเลสาบงดงามที่ซ่อนตัวอยู่ เอลนิโดมีทะเลสาบสามแห่งที่สวยงามไม่มีใครเทียบเคียงและเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ควรพลาด Small Lagoon ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเดินทางผ่านรอยแยกของกำแพงหินปูนไปยังสระน้ำสีเขียวสงบเหมาะสมการว่ายน้ำและพายเรือคายัก Big Lagoon ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องเช่าเรือหรือพายเรือคายักเพื่อที่จะชื่นชมความงามของน้ำทะเลสีเขียวสดใสและหน้าผาที่ตั้งตระหง่าน ซึ่งมักถูกนำไปเป็นภาพประกอบในภาพยนตร์หรือโปสการ์ด Secret Lagoon ที่ซึ่งสระน้ำเงียบสงบที่เหมาะแก่การพักผ่อนที่แท้จริงกำลังรอนักท่องเที่ยวอยู่จากทางเข้าหินปูนที่ตั้งตระหง่านขวางอยู่

ทะเลสาบคายันกัน (Kayangan lake)

ทะเลสาบคายันกัน (Kayangan lake)

ทะเลสาบคายันกันเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใสสะอาดราวกับคริสตัลรายล้อมไปด้วยภูเขาหน้าผาหินปูนที่สูงใหญ่ในอ่าวโครอน และทะเลสาบคายันกันเป็นทะเลสาบที่สะอาดที่สุดในฟิลิปปินส์และอาจจะเป็นทะเลสาบที่สะอาดที่สุดในทวีปเอเชียด้วย น้ำในทะเลสาบใสสะอาดมากกระทั่ง
ว่านักท่องเที่ยวสามารถที่จะมองเห็นกลุ่มหินที่แปลกตาใต้น้ำ กิจกรรมยอดนิยมสำหรับ
นักท่องเที่ยวคือการว่ายน้ำ ดำน้ำ และการกระโดดหน้าผาลงไปในน้ำที่ใสราวกระจกเพื่อ
ชื่นชมความงามของกลุ่มหินทรงแปลกตาในน้ำและสัตว์ทะเลใต้น้ำที่มากมาย การปีนเขาก็
เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมเพื่อที่จะได้ชมความสวยงามบริเวณยอดเขาที่ซึ่งนักท่องเที่ยว
จะตื่นตะลึงไปความงามของทะเลสาบคายันกันในมุมกว้าง

ทะเลสาบคายันกันเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใสสะอาดราวกับคริสตัลรายล้อมไปด้วยภูเขาหน้าผาหินปูนที่สูงใหญ่ในอ่าวโครอน และทะเลสาบคายันกันเป็นทะเลสาบที่สะอาดที่สุดในฟิลิปปินส์และอาจจะเป็นทะเลสาบที่สะอาดที่สุดในทวีปเอเชียด้วย น้ำในทะเลสาบใสสะอาดมากกระทั่งว่านักท่องเที่ยวสามารถที่จะมองเห็นกลุ่มหินที่แปลกตาใต้น้ำ กิจกรรมยอดนิยมสำหรับ นักท่องเที่ยวคือการว่ายน้ำ ดำน้ำ และการกระโดดหน้าผาลงไปในน้ำที่ใสราวกระจกเพื่อชื่นชมความงามของกลุ่มหินทรงแปลกตาในน้ำและสัตว์ทะเลใต้น้ำที่มากมาย การปีนเขาก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมยอดนิยมเพื่อที่จะได้ชมความสวยงามบริเวณยอดเขาที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะตื่นตะลึงไปความงามของทะเลสาบคายันกันในมุมกว้าง

เที่ยวเล่นตามเกาะแก่งน้อยใหญ่ (Island hopping)

เที่ยวเล่นตามเกาะแก่งน้อยใหญ่ (Island hopping)

การเที่ยวเล่นตามเกาะแก่งน้อยใหญ่เป็นหนึ่งในกิจกรรมพักผ่อนน่าสนใจที่เกาะปาลาวัน
ชายหาดมากมายที่เกาะปาลาวันพร้อมส่งต่อประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมแก่นักท่องเที่ยว
หาด Nacpan Beach ที่โด่งดังเหมาะในการว่ายน้ำหรือนั่งเล่นชิลๆบนชายหาด หาด Seven Commando จะมอบประสบการณ์การนั่งพักผ่อนหรือการดำน้ำตื้นได้อย่างยอดเยี่ยม
หาด Las Cabanas Beach ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับการเล่นซิปไลน์หรือการเฝ้าชม
ดวงอาทิตย์ตกดิน หรือการไปว่ายน้ำและดำน้ำบริเวณหาด Secret Beach ก็เป็นอีกหนึ่ง
ทางเลือกที่ดี

การเที่ยวเล่นตามเกาะแก่งน้อยใหญ่เป็นหนึ่งในกิจกรรมพักผ่อนน่าสนใจที่เกาะปาลาวัน ชายหาดมากมายที่เกาะปาลาวันพร้อมส่งต่อประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมแก่นักท่องเที่ยว หาด Nacpan Beach ที่โด่งดังเหมาะในการว่ายน้ำหรือนั่งเล่นชิลๆบนชายหาด หาด Seven Commando จะมอบประสบการณ์การนั่งพักผ่อนหรือการดำน้ำตื้นได้อย่างยอดเยี่ยม หาด Las Cabanas Beach ที่ซึ่งนักท่องเที่ยวจะเพลิดเพลินกับการเล่นซิปไลน์หรือการเฝ้าชมดวงอาทิตย์ตกดิน หรือการไปว่ายน้ำและดำน้ำบริเวณหาด Secret Beach ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี

ซีซิกจระเข้ (Crocodile Sisig)

ซีซิกจระเข้ น่าจะถูกจัดเป็นอาหารยอดนิยมที่สุดในเกาะปาลาวัน โดยปกติแล้ว ซีซิกจะใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบหลัก แต่ว่าชาวพื้นเมืองเกาะปาลาวันนั้นเลือกใช้เนื้อจระเข้แทน ซีซิกหมายถึง
การทำวัตถุดิบให้มีรสชาติเปรี้ยว ดังนั้นการทำ ซีซิกจระเข้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ชาวพื้นเมือง
จะนำเนื้อจระเข้มาหมักในของเหลวที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นมะนาวฟิลิปปินส์ หรือน้ำส้มสายชู
จากนั้นปรุงรสโดยใช้เกลือ พริกไทย และเครื่องเทศชนิดต่างๆ ซีซิกจระเข้เป็นหนึ่งในอาหารที่
นักท่องเที่ยวต้องลองเมื่อได้มาเยือนเกาะปาลาวัน และสามารถหารับประทานได้ทั่วไปในภัตตาคารที่มีชื่อเสียง

ซีซิกจระเข้ น่าจะถูกจัดเป็นอาหารยอดนิยมที่สุดในเกาะปาลาวัน โดยปกติแล้ว ซีซิกจะใช้เนื้อหมูเป็นวัตถุดิบหลัก แต่ว่าชาวพื้นเมืองเกาะปาลาวันนั้นเลือกใช้เนื้อจระเข้แทน ซีซิกหมายถึงการทำวัตถุดิบให้มีรสชาติเปรี้ยว ดังนั้นการทำ ซีซิกจระเข้ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ชาวพื้นเมืองจะนำเนื้อจระเข้มาหมักในของเหลวที่มีรสชาติเปรี้ยวเช่นมะนาวฟิลิปปินส์ หรือน้ำส้มสายชู จากนั้นปรุงรสโดยใช้เกลือ พริกไทย และเครื่องเทศชนิดต่างๆ ซีซิกจระเข้เป็นหนึ่งในอาหารที่นักท่องเที่ยวต้องลองเมื่อได้มาเยือนเกาะปาลาวัน และสามารถหารับประทานได้ทั่วไปในภัตตาคารที่มีชื่อเสียง

องุ่นทะเล (Lato seaweed)

Lato seaweed ถูกขนานนามว่าองุ่นทะเลและสามารถหารับประทานได้ทั่วไปบนเกาะปาลาวัน และเป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้านท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว มันเป็นองุ่นทะเลที่กินได้
และเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมในการรับประทานคู่กับน้ำส้มสายชูและเกลือบางครั้งถูกนำมาประกอบอาหารแบบสลัดEnsalada ที่ง่ายแต่ว่าอร่อย ร้านอาหารมากมายบนเกาะจำหน่ายสลัด Ensaladang Lato ซึ่งเป็นการผสมระหว่างองุ่นทะเลกับมะเขือเทศ หัวหอม น้ำส้มสายชู เกลือ และพริกไทยเป็นจานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและอร่อย

Lato seaweed ถูกขนานนามว่าองุ่นทะเลและสามารถหารับประทานได้ทั่วไปบนเกาะปาลาวัน และเป็นที่นิยมในหมู่ชาวบ้านท้องถิ่นและนักท่องเที่ยว มันเป็นองุ่นทะเลที่กินได้ และเป็นอาหารที่ยอดเยี่ยมในการรับประทานคู่กับน้ำส้มสายชูและเกลือบางครั้งถูกนำมาประกอบอาหารแบบสลัดEnsalada ที่ง่ายแต่ว่าอร่อย ร้านอาหารมากมายบนเกาะจำหน่ายสลัด Ensaladang Lato ซึ่งเป็นการผสมระหว่างองุ่นทะเลกับมะเขือเทศ หัวหอม น้ำส้มสายชู เกลือ และพริกไทยเป็นจานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพและอร่อย

Chao long noodles

Chao long noodles ได้รับการนำเข้ามาบนเกาะปาลาวันโดยผู้อพยพชาวเวียดนาม
อาหารท้องถิ่นจานนี้ทำจากเส้นก๋วยเตี๋ยวที่แบนและบางผลิตจากข้าว ใส่เข้าไปในน้ำซุป
หอมหวานผสมกับเนื้อวัวหรือเนื้อ โดยจะเสิร์ฟคู่กับจานผักแยกที่ประกอบก้านใบสะระแหน่
ใบโหระพา และถั่วงอกดิบ และมะนาวฟิลิปปินส์ผ่าซีก นักท่องเที่ยวสามารถที่จะพบเห็น
และรับประทานอาหารจานนี้ได้ตามท้องถนนหรือกระทั่งภัตตาคารได้ตลอดทั้งวัน
Chao long noodles ถือเป็นหนึ่งในอาหารจานประหยัดแต่ว่าอร่อยที่เกาะปาลาวัน

Chao long noodles ได้รับการนำเข้ามาบนเกาะปาลาวันโดยผู้อพยพชาวเวียดนาม อาหารท้องถิ่นจานนี้ทำจากเส้นก๋วยเตี๋ยวที่แบนและบางผลิตจากข้าว ใส่เข้าไปในน้ำซุปหอมหวานผสมกับเนื้อวัวหรือเนื้อ โดยจะเสิร์ฟคู่กับจานผักแยกที่ประกอบก้านใบสะระแหน่ ใบโหระพา และถั่วงอกดิบ และมะนาวฟิลิปปินส์ผ่าซีก นักท่องเที่ยวสามารถที่จะพบเห็นและรับประทานอาหารจานนี้ได้ตามท้องถนนหรือกระทั่งภัตตาคารได้ตลอดทั้งวัน Chao long noodles ถือเป็นหนึ่งในอาหารจานประหยัดแต่ว่าอร่อยที่เกาะปาลาวัน

การเดินทางโดยเครื่องบิน

Puerto Princesa International Airport หรือ PPS เป็นสนามบินหลักของเกาะปาลาวัน
และเป็นหนึ่งในสนามบินที่คึกคักที่สุดในฟิลิปปินส์ การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทาง
ที่รวดเร็วที่สุดในการมาเยือนเกาะปาลาวัน 3 สายการบินหลักที่เดินทางมาจากกรุงมะนิลาทุกวัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สายการบินเซบูแปซิฟิค และสายการบินแอร์เอเชีย โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ส่วนเส้นทางบินที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ ตอนนี้มีเพียงเส้นทางประเทศฮ่องกง-เกาะปาลาวัน

Puerto Princesa International Airport หรือ PPS เป็นสนามบินหลักของเกาะปาลาวัน และเป็นหนึ่งในสนามบินที่คึกคักที่สุดในฟิลิปปินส์ การเดินทางโดยเครื่องบินเป็นการเดินทางที่รวดเร็วที่สุดในการมาเยือนเกาะปาลาวัน 3 สายการบินหลักที่เดินทางมาจากกรุงมะนิลาทุกวัน ได้แก่ ฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ สายการบินเซบูแปซิฟิค และสายการบินแอร์เอเชีย โดยจะใช้ระยะเวลาประมาณชั่วโมงครึ่ง ส่วนเส้นทางบินที่เชื่อมต่อกับต่างประเทศ ตอนนี้มีเพียงเส้นทางประเทศฮ่องกง-เกาะปาลาวัน

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลามายังเกาะปาลาวัน ปัจจุบันมีเพียงแค่ผู้ประกอบการ
เจ้าเดียวคือ 2GO travel ซึ่งให้บริการเส้นทางเกาะลูซอน-เกาะปาลาวัน ซึ่งจะมีบริการเพียง
1 ครั้งต่อสัปดาห์และใช้ระยะเวลาเดินทางถึง 11 ชั่วโมง การเดินทางโดยเรือเฟอรี่จึงถือว่าเป็นการเดินทางที่ประหยัดแต่ว่าไม่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลามายังเกาะปาลาวัน ปัจจุบันมีเพียงแค่ผู้ประกอบการเจ้าเดียวคือ 2GO travel ซึ่งให้บริการเส้นทางเกาะลูซอน-เกาะปาลาวัน ซึ่งจะมีบริการเพียง 1 ครั้งต่อสัปดาห์และใช้ระยะเวลาเดินทางถึง 11 ชั่วโมง การเดินทางโดยเรือเฟอรี่จึงถือว่าเป็นการเดินทางที่ประหยัดแต่ว่าไม่สะดวกสำหรับนักท่องเที่ยว

wake up in
Mimaropa : Palawan

ด้วยการเดินทางอันไม่มีที่สิ้นสุด การผจญภัยอันสุดตื่นเต้น ทิวทัศน์ท้องทะเลระดับโลก ภูมิประเทศที่น่าทึ่ง และสิ่งมีชีวิตแสนอัศจรรย์ ประเทศฟิลิปปินส์โดดเด่นขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และฟิลิปปินส์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม โปรดเตรียมตัวและใฝ่ฝันถึงการเดินทางครั้งใหม่ และตื่นมาพร้อมกับประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ในฟิลิปปินส์

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

Contact Us
trip to philippines package  Philippine Department of Tourism Thailand

Philippine Department of Tourism Thailand

Map Philippine Department of Tourism Thailand

เลขที่ 1111/32, ชั้น4, ถนนลาดพร้าว, แขวงจันทร์เกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, 10900

Phone  Philippine Department of Tourism Thailand

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

facebook  Philippine Department of Tourism Thailand LINE Philippine Department of Tourism Thailand lnstagram Philippine Department of Tourism Thailand Youtube Philippine Department of Tourism Thailand Tiktok Department of Tourism Thailand
Philippines.travel

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved