เมืองลาวักและเมืองวีกัน

การรักษาไว้ของสภาพเมืองโบราณที่ยอดเยี่ยมดั่งเครื่องย้อนเวลากลับไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ยุคล่าอาณานิคม
และที่เที่ยวฟิลิปปินส์มีภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างสวยงาม

การรักษาไว้ของสภาพเมืองโบราณที่ยอดเยี่ยมดั่งเครื่องย้อนเวลากลับไปเยี่ยมชมประวัติศาสตร์ยุคล่าอาณานิคม และมีภูมิประเทศที่แตกต่างกันอย่างสวยงาม

เกี่ยวกับ เมืองลาวักและเมืองวีกัน

อีโลโคสเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ในอดีตเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลติดต่อค้าขายระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้กับประเทศจีน ก่อนที่จะถูกปกครองโดยประเทศสเปนในยุคล่าอาณานิคม
ในคริสต์ศตวรรษที่ 16 จังหวัดอีโลโคสสามารถที่จะแบ่งได้เป็นสองส่วน
คืออีโลโคสนอร์เตที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ และอีโลโคสซูร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ เมืองลาวักเป็นเมืองหลวงของอีโลโคสนอร์เต และเป็นเมืองที่มีสีสันเต็มไปด้วยบริษัทเอกชนและศูนย์ราชการ สถาบันการศึกษาสถานบันเทิงและ
ห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตามเมืองลาวักยังคงมีกลิ่นอายความเป็นเมืองเก่า
ที่ซึ่งมีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และสถานที่บ่งชี้ทางประวัติจำนวนมากมาย
เมืองวีกันเป็นเมืองหลวงของอีโลโคสซูร์ซึ่งมีความเงียบสงบและเป็นตัวอย่าง
ที่สมบูรณ์แบบของการผสมผสานศิลปะของเอเชียและยุโรปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เห็นได้จากสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองต่างๆ เมืองวีกัน
มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตั้งแต่มรดกโลกของยูเนสโก อาคารบ้านเรือนเก่า
ที่ได้รับอิทธิพลสมัยยุคล่าอาณานิคมชายฝั่งทะเลที่มีหาดทรายสีขาว และทะเลทรายที่กว้างขวาง เพียบพร้อมทั้งกิจกรรมที่มากมายเช่นการเดินเล่น
ในตัวเมืองเก่า การขับรถ 4*4 ในทะเลทราย และการเล่นกระดานโต้คลื่น
ในทะเลทรายซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

อีโลโคสเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะลูซอน ในอดีตเป็นเป็นเมืองท่าชายฝั่งทะเลติดต่อค้าขายระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเชียงใต้กับประเทศจีน ก่อนที่จะถูกปกครองโดยประเทศสเปนในยุคล่าอาณานิคมในคริสต์ศตวรรษที่ 16 จังหวัดอีโลโคสสามารถที่จะแบ่งได้เป็นสองส่วน คืออีโลโคสนอร์เตที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือ และอีโลโคสซูร์ที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ เมืองลาวักเป็นเมืองหลวงของอีโลโคสนอร์เต และเป็นเมืองที่มีสีสันเต็มไปด้วยบริษัทเอกชนและศูนย์ราชการ สถาบันการศึกษาสถานบันเทิงและห้างสรรพสินค้า อย่างไรก็ตามเมืองลาวักยังคงมีกลิ่นอายความเป็นเมืองเก่าที่ซึ่งมีสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และสถานที่บ่งชี้ทางประวัติจำนวนมากมาย เมืองวีกันเป็นเมืองหลวงของอีโลโคสซูร์ซึ่งมีความเงียบสงบและเป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของการผสมผสานศิลปะของเอเชียและยุโรปที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่เห็นได้จากสถาปัตยกรรมและการวางผังเมืองต่างๆ เมืองวีกันมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายตั้งแต่มรดกโลกของยูเนสโก อาคารบ้านเรือนเก่าที่ได้รับอิทธิพลสมัยยุคล่าอาณานิคมชายฝั่งทะเลที่มีหาดทรายสีขาว และทะเลทรายที่กว้างขวาง เพียบพร้อมทั้งกิจกรรมที่มากมายเช่นการเดินเล่นในตัวเมืองเก่า การขับรถ 4*4 ในทะเลทราย และการเล่นกระดานโต้คลื่นในทะเลทรายซึ่งกำลังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ที่เที่ยวฟิลิปปินส์ เมืองลาวักและเมืองวีกัน

ประสบการณ์และความสนุกสนานในเมืองลาวักและเมืองวีกัน

กาลเล คริสโตโลโก (Calle Crisologo)

กาลเล คริสโตโลโก (Calle Crisologo)

กาลเล คริสโตโลโก ตั้งอยู่ในเมืองวีกัน จังหวัดอีโลโคสซูร์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
ยอดนิยมในเมืองวิกันเนื่องจากได้รับการเลือกเป็นมรดกโลกของทางยูเนสโกในปี
พ.ศ. 2542 กาลเล คริสโตโลโก เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับประเทศฟิลิปปินส์ เพราะว่าเป็นการผสมผสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมแบบเอเชีย (จีนและฟิลิปปินส์) และการก่อสร้างแบบยุโรปสมัยล่าอาณานิคม (สเปน) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสกลิ่นอายความมีเอกลักษณ์นี้จากสถาปัตยกรรมสเปนโบราณโดยเฉพาะบ้านของเศรษฐีหรือพ่อค้าชาวฟิลิปปินส์-จีน และถนนที่ทำจากหินโบราณทรงลูกเต๋า กิจกรรมที่แนะนำเมื่อได้มาเยือนเมืองวีกันคือการซื้อทัวร์ชมเมืองโบราณ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หรือการนั่ง Kalesa หรือรถม้าสเปนโบราณ รวมถึงการนั่งทานข้าวท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคที่สวยงาม

กาลเล คริสโตโลโก ตั้งอยู่ในเมืองวีกัน จังหวัดอีโลโคสซูร์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเมืองวิกันเนื่องจากได้รับการเลือกเป็นมรดกโลกของทางยูเนสโกในปี พ.ศ. 2542 กาลเล คริสโตโลโก เป็นสิ่งล้ำค่าสำหรับประเทศฟิลิปปินส์เพราะว่าเป็นการผสมผสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสถาปัตยกรรมแบบเอเชีย (จีนและฟิลิปปินส์) และการก่อสร้างแบบยุโรปสมัยล่าอาณานิคม (สเปน) ซึ่งนักท่องเที่ยวจะสามารถสัมผัสกลิ่นอายความมีเอกลักษณ์นี้จากสถาปัตยกรรมสเปนโบราณโดยเฉพาะบ้านของเศรษฐีหรือพ่อค้าชาวฟิลิปปินส์-จีน และถนนที่ทำจากหินโบราณทรงลูกเต๋า กิจกรรมที่แนะนำเมื่อได้มาเยือนเมืองวีกันคือการซื้อทัวร์ชมเมืองโบราณ การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ หรือการนั่ง Kalesa หรือรถม้าสเปนโบราณ รวมถึงการนั่งทานข้าวท่ามกลางบรรยากาศย้อนยุคที่สวยงาม

โบสถ์ซานออกุสติน (Paoay church)

โบสถ์ซานออกุสติน (Paoay church)

Paoay church หรือที่รู้จักกันในนามโบสถ์ซานออกุสติน เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่จังหวัดอีโลโคสนอร์เต โบสถ์ซานออกุสตินเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแบบบาโรกที่มีลักษณะอันใหญ่โตและอลังการ ซุ้มโบสถ์หน้าอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะของสเปน จีน และฟิลิปปินส์ซึ่งมีผสมทั้งแบบโกธิค บาโรก และแบบตะวันออก ดังนั้น โบสถ์ซานออกุสตินจึงถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2536 ด้วยลักษณะของโบสถ์ที่ยืนตระหง่าน ทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมโบสถ์ รวมถึงท้องฟ้าสดใสที่เป็นฉากหลังของโบสถ์นี้ รวมกันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวทำให้
โบสถ์ซานออกุสตินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่เหมือนที่อื่น

Paoay church หรือที่รู้จักกันในนามโบสถ์ซานออกุสติน เป็นโบสถ์โรมันคาทอลิกซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่จังหวัดอีโลโคสนอร์เต โบสถ์ซานออกุสตินเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุดของสถาปัตยกรรมท้องถิ่นแบบบาโรกที่มีลักษณะอันใหญ่โตและอลังการ ซุ้มโบสถ์หน้าอาคารเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะของสเปน จีน และฟิลิปปินส์ซึ่งมีผสมทั้งแบบโกธิค บาโรก และแบบตะวันออก ดังนั้น โบสถ์ซานออกุสตินจึงถูกยกย่องให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2536 ด้วยลักษณะของโบสถ์ที่ยืนตระหง่าน ทัศนียภาพที่สวยงามรายล้อมโบสถ์ รวมถึงท้องฟ้าสดใสที่เป็นฉากหลังของโบสถ์นี้ รวมกันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวทำให้ โบสถ์ซานออกุสตินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามไม่เหมือนที่อื่น

ทะเลทรายลาปาซ (La Paz Sand dunes)

ทะเลทรายลาปาซ (La Paz Sand dunes)

ทะเลทรายลาปาซ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักไปเยือนเมื่อเดินทางมาเมืองลาวัก ทะเลทรายแห่งนี้มีพื้นที่ถึง 85 ตารางกิโลเมตรขนานไปกับชายฝั่งทะเล ทะเลทรายแห่ง
อีโลโคสเกิดจากกระทำของลม ทะเล และแม่น้ำด้วยกันจนทำให้เกิดการกัดเซาะและย่อยสลายเป็นทะเลทราย ความสูงของทะเลทรายอยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 30 เมตร ซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย เช่นการขับรถท้าทายสันทรายแบบ 4*4 หรือการเล่นกระดานโต้คลื่นกลางทะเลทราย และเป็นกิจกรรมที่ต้องทำและ
ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาที่ทะเลทรายลาปาซ

ทะเลทรายลาปาซ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวมักไปเยือนเมื่อเดินทางมาเมืองลาวัก ทะเลทรายแห่งนี้มีพื้นที่ถึง 85 ตารางกิโลเมตรขนานไปกับชายฝั่งทะเล ทะเลทรายแห่งอีโลโคสเกิดจากกระทำของลม ทะเล และแม่น้ำด้วยกันจนทำให้เกิดการกัดเซาะและย่อยสลายเป็นทะเลทราย ความสูงของทะเลทรายอยู่ที่ประมาณ 10 ถึง 30 เมตร ซึ่งทำให้เกิดกิจกรรมมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย เช่นการขับรถท้าทายสันทรายแบบ 4*4 หรือการเล่นกระดานโต้คลื่นกลางทะเลทราย และเป็นกิจกรรมที่ต้องทำและไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาที่ทะเลทรายลาปาซ

กังหันลมบังกุย (Bangui windmills)

กังหันลมบังกุย (Bangui windmills)

กลุ่มกังหันลมบังกุย ตั้งอยู่ในจังหวัดอีโลโคสนอร์เต กลุ่มกังหันลม 20 ตัวนี้แสดงรูปทรง
ที่สวยงามท่ามกลางชายฝั่งของอ่าวบังกุย และหันไปทางทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก กังหันลม
นี้มีความสูง 70 เมตรและใบกว้างถึง 40 เมตรยาวเรียงรายเรียบชายฝั่งทะเลเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร กังหันลมบังกุยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักท่องเที่ยวจะได้รับความเพลิดเพลินเพลินไปกับการชมทิวทัศน์ที่สวยงาม
ของกังหันลมและทัศนียภาพชายฝั่งทะเล การถ่ายรูปคู่กับกังหันลมยักษ์เป็นสิ่งที่แนะนำ
ในการมาที่นี่

กลุ่มกังหันลมบังกุย ตั้งอยู่ในจังหวัดอีโลโคสนอร์เต กลุ่มกังหันลม 20 ตัวนี้แสดงรูปทรงที่สวยงามท่ามกลางชายฝั่งของอ่าวบังกุย และหันไปทางทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตก กังหันลมนี้มีความสูง 70 เมตรและใบกว้างถึง 40 เมตรยาวเรียงรายเรียบชายฝั่งทะเลเป็นระยะทาง 9 กิโลเมตร กังหันลมบังกุยถูกจัดให้เป็นหนึ่งในกังหันลมที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นักท่องเที่ยวจะได้รับความเพลิดเพลินเพลินไปกับการชมทิวทัศน์ที่สวยงามของกังหันลมและทัศนียภาพชายฝั่งทะเล การถ่ายรูปคู่กับกังหันลมยักษ์เป็นสิ่งที่แนะนำในการมาที่นี่

การก่อตัวของหิน Kapurpurawan (Kapurpurawan Rock Formation)

การก่อตัวของหิน Kapurpurawan (Kapurpurawan Rock Formation)

การก่อตัวของหิน Kapurpurawan ตั้งอยู่ในจังหวัดอีโลโคสนอร์เต เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นหลายพันปีก่อนซึ่งเกิดจากอนุภาคชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่พัดมาสะสมบริเวณ
ริมชายฝั่งทะเลโดยคลื่น และกลายมาเป็นกลุ่มหินธรรมชาติที่มีลักษณะทางธรณีวิทยา
ที่แตกต่างกันหลายกลุ่ม ปัจจุบัน การก่อตัวของหิน Kapurpurawan ได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและตั้งอยู่ใกล้กับกังหันลมบังกุย จากมุมมองที่แตกต่างกัน รูปทรงที่แตกต่างกันของกลุ่มหินอาจจะถูกมองเห็นและตีความได้แตกต่างกันออกไป เช่น มีลักษณะคล้ายหัว เปลเด็ก หรือกระทั่งเป็นมังกรที่นอนหลับไหลอยู่ นักท่องเที่ยวมาที่นี่เพื่อในการ
เดินเล่นและถ่ายรูปคู่กับกลุ่มหินมหัศจรรย์เหล่านี้

การก่อตัวของหิน Kapurpurawan ตั้งอยู่ในจังหวัดอีโลโคสนอร์เต เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นหลายพันปีก่อนซึ่งเกิดจากอนุภาคชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่พัดมาสะสมบริเวณริมชายฝั่งทะเลโดยคลื่น และกลายมาเป็นกลุ่มหินธรรมชาติที่มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่แตกต่างกันหลายกลุ่ม ปัจจุบัน การก่อตัวของหิน Kapurpurawan ได้กลายมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมและตั้งอยู่ใกล้กับกังหันลมบังกุย จากมุมมองที่แตกต่างกัน รูปทรงที่แตกต่างกันของกลุ่มหินอาจจะถูกมองเห็นและตีความได้แตกต่างกันออกไป เช่น มีลักษณะคล้ายหัว เปลเด็ก หรือกระทั่งเป็นมังกรที่นอนหลับไหลอยู่ นักท่องเที่ยวมาที่นี่เพื่อในการเดินเล่นและถ่ายรูปคู่กับกลุ่มหินมหัศจรรย์เหล่านี้

ไส้กรอกลองกานิสา (Longganisa)

ไส้กรอกลองกานิสา เป็นไส้กรอกรสชาติถูกปากแบบสเปนทำจากเนื้อหมูเป็นหลัก โดยมีการปรุงรสชาติแบบดั้งเดิมโดยใช้อบเชย เมล็ดผักชี กระเทียม ลูกจันทน์เทศ พริกปาปริก้า และน้ำสมสายชู ไส้กรอกลองกานิสา ในแบบฉบับเมืองวีกันมีความโด่งดังจากส่วนผสมจำนวนมากของกระเทียมและเครื่องเทศ และมีความแตกต่างจากเมืองอื่นเพราะว่ามีขนาดเล็ก และอวบอ้วน และไม่หวานเหมือนไส้กรอกของเมืองอื่น สิ่งที่เป็นคำจำกัดความที่ดีของไส้กรอกวีกัน คือ มีความเผ็ด เค็ม เปรี้ยวและเต็มไปด้วยกระเทียม

หมูสามชั้นทอด (Bagnet)

Bagnet เป็นอีกอาหารพื้นเมืองของเมืองอีโลโคสซึ่งทำจากการเอาเนื้อหมูสามชั้น ที่หมักโดยซอสสูตรอีโลโคสแล้วนำไปทอดแบบน้ำมันท่วม และเสิร์ฟพร้อมกับมะเขือเทศ เกลือกะปิ และกระเทียม เมื่อได้รับการทอดแบบน้ำมันท่วม เนื้อหมูสามชั้นถูกรีดไขมันออกไป และ
การทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเนื้อหมูกรอบมาก ปัจจุบัน Bagnet เป็นอาหารยอดนิยมของเมืองอีโลโคสที่ซึ่งจะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย หรือเป็นขนมขบเคี้ยวกินคู่กับเบียร์

Bagnet เป็นอีกอาหารพื้นเมืองของเมืองอีโลโคสซึ่งทำจากการเอาเนื้อหมูสามชั้น ที่หมักโดยซอสสูตรอีโลโคสแล้วนำไปทอดแบบน้ำมันท่วม และเสิร์ฟพร้อมกับมะเขือเทศ เกลือกะปิ และกระเทียม เมื่อได้รับการทอดแบบน้ำมันท่วม เนื้อหมูสามชั้นถูกรีดไขมันออกไป และ การทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนกระทั่งเนื้อหมูกรอบมาก ปัจจุบัน Bagnet เป็นอาหารยอดนิยมของเมืองอีโลโคสที่ซึ่งจะเสิร์ฟพร้อมข้าวสวย หรือเป็นขนมขบเคี้ยวกินคู่กับเบียร์

ขนมโดโดล (Dodol)

แม้ว่าจะเป็นขนมยอดนิยมทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนิเซีย ขนมโดโดลเป็นขนมแบบดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวจะสามารถหาได้ในเมืองอีโลโคส ขนมโดโดลทำจากข้าว กะทิ น้ำอ้อย และเมล็ดโป๊ยกั๊ก ความลับที่ทำให้ขนมชิ้นนี้อร่อยคือการคนอย่างต่อเนื่องและอดทนโดยใช้ไฟอ่อนๆ เป็นขนมที่เรียกได้ว่ามีความเหนียวหนึบหนับ และหวาน โดยปกติแล้ว
ขนมโดโดลจะได้รับการตระเตรียมเพื่อใช้ในงานเทศกาลในเมือง Paoay

แม้ว่าจะเป็นขนมยอดนิยมทั้งในประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนิเซีย ขนมโดโดลเป็นขนมแบบดั้งเดิมที่นักท่องเที่ยวจะสามารถหาได้ในเมืองอีโลโคส ขนมโดโดลทำจากข้าว กะทิ น้ำอ้อย และเมล็ดโป๊ยกั๊ก ความลับที่ทำให้ขนมชิ้นนี้อร่อยคือการคนอย่างต่อเนื่องและอดทนโดยใช้ไฟอ่อนๆ เป็นขนมที่เรียกได้ว่ามีความเหนียวหนึบหนับ และหวานโดยปกติ แล้วขนมโดโดลจะได้รับการตระเตรียมเพื่อใช้ในงานเทศกาลในเมือง Paoay

การเดินทางโดยเครื่องบิน

สนามบินหลักในเมืองลาวักคือ Laoag international airport และเป็นสนามบินเดียว
ในจังหวัดอีโลโคสนอร์เต มีเพียงสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ที่ทำการบินจากกรุงมะนิลามายังกรุงลาวักโดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งซึ่งนับเป็นการเดินทาง
ที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการที่จะมาเยือนเมืองลาวัก

สนามบินหลักในเมืองลาวักคือ Laoag international airport และเป็นสนามบินเดียวในจังหวัดอีโลโคสนอร์เต มีเพียงสายการบินฟิลิปปินส์แอร์ไลน์ที่ทำการบินจากกรุงมะนิลามายังกรุงลาวักโดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่งซึ่งนับเป็นการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดในการที่จะมาเยือนเมืองลาวัก

การเดินทางโดยเรือเฟอรี่

ไม่มีบริการการเดินเรือเฟอรี่จากกรุงมะนิลามายังเมืองลาวัก ดังนั้นนักท่องเที่ยวจำเป็นที่ จะต้องใช้บริการของเครื่องบิน รถโดยสาร และการขับรถยนต์แทน

การเดินทางโดยรถโดยสาร

ปัจจุบันมีบริษัทรถโดยสาร 2 บริษัทที่ทำการเดินรถจากกรุงมะนิลามายังกรุงลาวัก ได้แก่บริษัท Partas Transporatation Company และบริษัท  Farinas Transit โดยจะมีการเดินรถโดยสารถึงสามครั้งต่อวัน และใช้เวลาเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง

การเดินทางโดยรถยนต์

นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเช่ารถและขับรถจากกรุงมะนิลามายังเมืองลาวักได้ โดยระยะทางระหว่างกรุงมะนิลามายังเมืองลาวักมีระยะทางประมาณ 500 กิโลเมตรซึ่งจะใช้เวลาเดินทางโดยประมาณ 7-8 ชั่วโมง

Wake Up in Ilocos
Region : Laoag & Vigan

ด้วยการเดินทางอันไม่มีที่สิ้นสุด การผจญภัยอันสุดตื่นเต้น ทิวทัศน์ท้องทะเลระดับโลก ภูมิประเทศที่น่าทึ่ง และสิ่งมีชีวิตแสนอัศจรรย์ ประเทศฟิลิปปินส์โดดเด่นขึ้นมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในฝันของนักท่องเที่ยวทั่วโลก และฟิลิปปินส์พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวมาสัมผัสประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม โปรดเตรียมตัวและใฝ่ฝันถึงการเดินทางครั้งใหม่ และตื่นมาพร้อมกับประสบการณ์ท่องเที่ยวใหม่ในฟิลิปปินส์

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

trip to philippines package  Philippine Department of Tourism Thailand

Philippine Department of Tourism Thailand

Map Philippine Department of Tourism Thailand

เลขที่ 1111/32, ชั้น4, ถนนลาดพร้าว, แขวงจันทร์เกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, 10900

Phone  Philippine Department of Tourism Thailand

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

facebook  Philippine Department of Tourism Thailand LINE Philippine Department of Tourism Thailand lnstagram Philippine Department of Tourism Thailand Youtube Philippine Department of Tourism Thailand Tiktok Department of Tourism Thailand
Philippines.travel

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved

Contact Us