แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง

ที่เที่ยวฟิลิปปินส์มีแหล่งท่องเที่ยวมรดกโลกยอดนิยมมากมาย รวมถึงสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวที่โดดเด่น
ที่มาจากการผสมผสานของหลายวัฒนธรรมเป็นอย่างดี

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม
ที่มีชื่อเสียง

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง

การเข้าใจในประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมฟิลิปปินส์ จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวไปเยือนสถานที่โบราณต่างๆ นั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและค้นพบรูปแบบสถาปัตยกรรมอันน่าหลงใหลของบ้าน โบสถ์ วิหาร หน่วยงานราชการ และสถานที่ทางวัฒนธรรมต่างๆ ประเทศฟิลิปปินส์เปรียบเสมือนเบ้าหลอมของหลากหลายวัฒนธรรมระหว่างผู้ปกครองชาวตะวันตกอันได้แก่ประเทศสเปนและประเทศอเมริกาและชาวเผ่าพื้นเมืองทำให้เกิดวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อันน่าหลงใหล ในขณะที่วัฒนธรรมและการเผยแพร่ศาสนาคริสต์ของสเปนซึ่งมีอิทธิพลถึง 300 ปีในประเทศฟิลิปปินส์จะพบเห็นได้ทั่วไปในรูปแบบของโบสถ์และวิหารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุคโคโลเนียลและแบบบาโรก ส่วนรูปแบบของอเมริกาซึ่งปกครองในบริเวณนี้ถึง 50 ปีจะเป็นลักษณะแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก (หรือที่รู้จักกันว่า สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกรีกโรมัน) และอาร์ตเดโค (หรือที่รู้จักกันว่าอลังการศิลป์) ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามสถานที่ราชการทั่วไป

การเข้าใจในประวัติศาสตร์ของสถาปัตยกรรมฟิลิปปินส์ จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวไปเยือนสถานที่โบราณต่างๆ นั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานและค้นพบรูปแบบสถาปัตยกรรมอันน่าหลงใหลของบ้าน โบสถ์ วิหาร หน่วยงานราชการ และสถานที่ทางวัฒนธรรมต่างๆ ประเทศฟิลิปปินส์เปรียบเสมือนเบ้าหลอมของหลากหลายวัฒนธรรมระหว่างผู้ปกครองชาวตะวันตก อันได้แก่ ประเทศสเปนและประเทศอเมริกาและชาวเผ่าพื้นเมือง ทำให้เกิดวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์อันน่าหลงใหล ในขณะที่วัฒนธรรมและการเผยแพร่ ศาสนาคริสต์ของสเปนซึ่งมีอิทธิพลถึง 300 ปีในประเทศฟิลิปปินส์จะพบเห็นได้ทั่วไปในรูปแบบของโบสถ์และวิหารที่สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบยุคโคโลเนียลและแบบบาโรก ส่วนรูปแบบของอเมริกาซึ่งปกครอง
ในบริเวณนี้ถึง 50 ปีจะเป็นลักษณะแบบสถาปัตยกรรมฟื้นฟูคลาสสิก
(หรือที่รู้จักกันว่า สถาปัตยกรรมฟื้นฟูกรีกโรมัน) และอาร์ตเดโค (หรือที่รู้จักกันว่าอลังการศิลป์) ซึ่งสามารถพบเห็นได้ตามสถานที่ราชการทั่วไป

แหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมที่มีชื่อเสียง

จุดหมายปลายทาง

อินทรามูลอสแห่งมะนิลา

อินทรามูลอสแห่งมะนิลา

อารามมหาสนิทศักดิ์สิทธ์สิมาลาแห่งเซบู

อารามมหาสนิทศักดิ์สิทธ์สิมาลาแห่งเซบู

นครวีกัน และนครลาวัก แห่งจังหวัดอีโลโคส

นครวีกัน และนครลาวัก แห่งจังหวัดอีโลโคส

ไม้กางเขนโบราณของมาเจลลัน แห่งเกาะเซบู

ไม้กางเขนโบราณของมาเจลลัน แห่งเกาะเซบู

เมืองบาเกียว

เมืองบาเกียว

นาข้าวขั้นบันไดของฟิลิปปินส์ Cordilleras จังหวัดอีฟูเกา

นาข้าวขั้นบันไดของฟิลิปปินส์ Cordilleras จังหวัดอีฟูเกา

discover more fun

discover more fun

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

philippines travel  Philippine Department of Tourism Thailand

Philippine Department of Tourism Thailand

Map Philippine Department of Tourism Thailand

No.1111/32, 4th Floor, Lat Phrao Road,
Chan Kasem Sub-district, Chatuchak District,
10900 Bangkok Thailand.

Phone  Philippine Department of Tourism Thailand

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

facebook Philippine Department of Tourism Thailand line Philippine Department of Tourism Thailand instagram Philippine Department of Tourism Thailand Youtube Philippine Department of Tourism Thailand Tiktok Philippine Department of Tourism Thailand

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved

Contact Us