อาหารที่ผสมผสานอย่างลงตัว

อาหารฟิลิปปินส์มีความอร่อยถูกปากแบบท้องถิ่น แต่รสชาติน่าดึงดูดในระดับนานาชาติ
และมีการจัดอาหารเสมือนการตกแต่งที่สมบูรณ์แบบ

อาหารที่ผสมผสานอย่างลงตัว

ประวัติศาสตร์อาหารของฟิลิปปินส์ได้เริ่มต้นจากการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ และเกิดการนำมาซึ่ง
จานอาหารพิเศษสไตล์กวางตุ้ง หลังจากนั้นประเทศสเปนได้ครอบครองฟิลิปปินส์จนกระทั่งจนกระทั่งถึงปี 2441 และได้ริเริ่มนำวัตถุดิบในการ
ทำอาหารจากประเทศเม็กซิโกมาแก่ชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ เช่น มะเขือเทศ ข้าวโพด และกระเทียมหลังจากนั้นประเทศอเมริกาได้ครอบครองประเทศฟิลิปปินส์ และได้แนะนำอาหารประเภทจานด่วนและอาหารที่ปรุงด้วยความรวดเร็วแก่ชาวฟิลิปปินส์ เราสามารถที่จะสรุปได้ว่าอาหารฟิลิปปินส์สมัยใหม่คือการผสมผสานอาหารที่มีรากฐานจากท้องถิ่นมาเลย์และปรุงรสชาติให้แสดงออกมาถึงความเป็นสเปน จีน และอเมริกา ดังนั้นอาหารฟิลิปปินส์จึงเป็นนิยามของการผสมผสานรสชาติที่ลงตัวและปราณีต
โดยใช้เทคนิคการทำอาหารจากประเทศจีน สเปน และอเมริกา โดยมีอาหารขึ้นชื่อที่ควรค่าแก่การลิ้มลองเมื่อคุณได้มาเยือนฟิลิปปินส์ ดังนี้

ประวัติศาสตร์อาหารของฟิลิปปินส์ได้เริ่มต้นจากการสร้างสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนและชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ และเกิดการนำมาซึ่งจานอาหารพิเศษสไตล์กวางตุ้ง หลังจากนั้นประเทศสเปนได้ครอบครองฟิลิปปินส์จนกระทั่งจนกระทั่งถึงปี 2441 และได้ริเริ่มนำวัตถุดิบในการทำอาหารจากประเทศเม็กซิโกมาแก่ชาวพื้นเมืองฟิลิปปินส์ เช่นมะเขือเทศ ข้าวโพด และกระเทียมหลังจากนั้นประเทศอเมริกาได้ครอบครองประเทศฟิลิปปินส์ และได้แนะนำอาหารประเภทจานด่วนและอาหารที่ปรุงด้วยความรวดเร็วแก่ชาวฟิลิปปินส์ เราสามารถที่จะสรุปได้ว่าอาหารฟิลิปปินส์สมัยใหม่คือการผสมผสานอาหารที่มีรากฐานจากท้องถิ่นมาเลย์และปรุงรสชาติให้แสดงออกมาถึงความเป็นสเปน จีน และอเมริกา ดังนั้นอาหารฟิลิปปินส์จึงเป็นนิยามของการผสมผสานรสชาติที่ลงตัวและปราณีตโดยใช้เทคนิคการทำอาหารจากประเทศจีน สเปน และอเมริกา โดยมีอาหารขึ้นชื่อที่ควรค่าแก่การลิ้มลองเมื่อคุณได้มาเยือนฟิลิปปินส์ ดังนี้

อาหารที่ผสมผสานอย่างลงตัว

จุดหมายปลายทาง

อาโดโบ (Adobo)

อาโดโบ (Adobo)

เลชอน (Lechon)

เลชอน (Lechon)

ปันซิต (Pancit)

ปันซิต (Pancit)

ซีนีกัง (Sinigang)

ซีนีกัง (Sinigang)

คินีเลา (Kinilaw)

คินีเลา (Kinilaw)

การี-กาเร (Kare-Kare)

การี-กาเร (Kare-Kare)

ฮาโล-ฮาโล (Halo-Halo)

ฮาโล-ฮาโล (Halo-Halo)

พายบูโก (Buko-pie)

พายบูโก (Buko-pie)

คุตชินตา (Kutsinta)

คุตชินตา (Kutsinta)

DISCOVER MORE FUN

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

philippines travel  Philippine Department of Tourism Thailand

Philippine Department of Tourism Thailand

Map Philippine Department of Tourism Thailand

No.1111/32, 4th Floor, Lat Phrao Road,
Chan Kasem Sub-district, Chatuchak District,
10900 Bangkok Thailand.

Phone  Philippine Department of Tourism Thailand

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

facebook Philippine Department of Tourism Thailand line Philippine Department of Tourism Thailand instagram Philippine Department of Tourism Thailand Youtube Philippine Department of Tourism Thailand Tiktok Philippine Department of Tourism Thailand

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved

Contact Us