ภูมิอากาศและสภาพอากาศ

ด้วยลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นและทะเล ฟิลิปปินส์จึงเสมือนเกาะสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว

ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะภูมิอากาศด้วยกันถึงห้าแบบ ได้แก่ ป่าฝนเขตร้อน มรสุมเขตร้อน สะวันนาเขตร้อน กึ่งเขตร้อนชื้น และมหาสมุทร
ซึ่งทำให้มีลักษณะอุณหภูมิค่อนข้างสูง มีความชื้นสูง และมีฝนตกค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ระหว่าง 21 °C (70 °F)
ถึง 32 °C (90 °F) และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิตลอดปีอยู่ที่ 26.6 °C (79.9 °F) อุณหภูมิจะแกว่งระหว่างภูมิภาคและขึ้นอยู่กับฤดูกาล อย่างไรก็ดี โดยเฉลี่ยแล้ว
เดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่มีอากาศเย็นมากที่สุด ในขณะที่เดือนพฤษภาคมจะมีอากาศอบอุ่นที่สุด และเมื่อแบ่งแยกโดยการใช้ปริมาณน้ำฝน ฟิลิปปินส์จะมีสองฤดูกาล ได้แก่ ฤดูแล้งคือ ระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ดังนั้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นเวลาที่นิยมที่สุดที่จะเดินทางมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ เพราะปริมาณน้ำฝนนั้นอยู่ในระดับต่ำสุด และนักท่องเที่ยวสามารถ
เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่ลำบากจนเกินไป ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจึงถือว่าเป็นช่วงพีคของฤดูกาลท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะค่อนข้างเย็น แดดค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีท้องฟ้าที่สวยงาม ในขณะที่ฤดูฝนมักจะเริ่มต้น
ในเดือนมิถุนายนและอาจจะมีการเจอพายุใต้ฝุ่นบ้างในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

ปัจจุบันประเทศฟิลิปปินส์มีลักษณะภูมิอากาศด้วยกันถึงห้าแบบ ได้แก่ ป่าฝนเขตร้อน มรสุมเขตร้อน สะวันนาเขตร้อน กึ่งเขตร้อนชื้น และมหาสมุทร ซึ่งทำให้มีลักษณะที่แบบอุณหภูมิค่อนข้างสูง มีความชื้นสูง และมีฝนตกค่อนข้างมาก ค่าเฉลี่ยของอุณหภูมิในประเทศฟิลิปปินส์อยู่ระหว่าง 21 °C (70 °F) ถึง 32 °C (90 °F) และค่าเฉลี่ยอุณหภูมิตลอดปีอยู่ที่ 26.6 °C (79.9 °F) อุณหภูมิจะแกว่งระหว่างภูมิภาคและขึ้นอยู่กับฤดูกาล อย่างไรก็ดี โดยเฉลี่ยแล้ว เดือนมกราคมจะเป็นเดือนที่มีอากาศเย็นมากที่สุด ในขณะที่เดือนพฤษภาคมจะมีอากาศอบอุ่นที่สุด และเมื่อแบ่งแยกโดยการใช้ปริมาณน้ำฝน ฟิลิปปินส์จะมีสองฤดูกาลได้แก่ ฤดูแล้งคือระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม และฤดูฝนซึ่งอยู่ระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนตุลาคม ดังนั้นระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายนเป็นเวลาที่นิยมที่สุดที่จะเดินทางมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ เพราะปริมาณน้ำฝนนั้นอยู่ในระดับต่ำสุด และนักท่องเที่ยวสามารถ เดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวโดยไม่ลำบากจนเกินไป ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนเมษายนจึงถือว่าเป็นช่วงพีคของฤดูกาลท่องเที่ยวในประเทศฟิลิปปินส์ ส่วนระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์อากาศจะค่อนข้างเย็น แดดค่อนข้างเยอะ แล้วก็มีท้องฟ้าที่สวยงาม ในขณะที่ฤดูฝนมักจะเริ่มต้น ในเดือนมิถุนายนและอาจจะมีการเจอพายุใต้ฝุ่นบ้างในเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม

Climate and weather by month

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนมกราคม

เดือนมกราคม

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26°C นักท่องเที่ยวอาจจะเลือกเมืองบาเกียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เนื่องจากอากาศดีและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เมืองวีกันและเมืองลาวักก็เป็นหนึ่งสถานที่สำหรับการเดินเล่น
แบบสบายๆ ได้ และเดือนมกราคมเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเดินทางไปชมนาขั้นบันได Cordillera rice terrace ที่ซึ่งจะให้ทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยว

อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 26°C นักท่องเที่ยวอาจจะเลือกเมืองบาเกียวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลัก เนื่องจากอากาศดีและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม เมืองวีกันและเมืองลาวักก็เป็นหนึ่งสถานที่สำหรับการเดินเล่นแบบสบายๆ ได้ และเดือนมกราคมเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเดินทางไปชมนาขั้นบันได Cordillera rice terrace ที่ซึ่งจะให้ทัศนียภาพที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยว

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนกุมภาพันธ์

เดือนกุมภาพันธ์

อากาศในเดือนกุมภาพันธ์มีลักษณะใกล้เคียงกับเดือนมกราคมที่ซึ่งปริมาณน้ำฝนนั้นต่ำมาก แล้วก็เป็นช่วงเวลายอดนิยมของปีในการที่จะเดินทางมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ นักท่องเที่ยวควรเดินทางไป เมืองบาเกียว รวมถึงช็อกโกแลตฮิลส์บนเกาะโบโฮลเมื่อสีบนภูเขาได้เปลี่ยนเป็นสีช็อกโกแลตที่แท้จริง เมืองวีกันและเมืองลาวักยังคงน่าสนใจที่จะไปเยือนเช่นกัน

อากาศในเดือนกุมภาพันธ์มีลักษณะใกล้เคียงกับเดือนมกราคมที่ซึ่งปริมาณน้ำฝนนั้นต่ำมาก แล้วก็เป็นช่วงเวลายอดนิยมของปีในการที่จะเดินทางมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ นักท่องเที่ยวควรเดินทางไป
เมืองบาเกียว รวมถึงช็อกโกแลตฮิลส์บนเกาะโบโฮลเมื่อสีบนภูเขาได้เปลี่ยนเป็นสีช็อกโกแลตที่แท้จริง
เมืองวีกันและเมืองลาวักยังคงน่าสนใจที่จะไปเยือนเช่นกัน

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนมีนาคม

เดือนมีนาคม

อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นเมื่อถึงเดือนมีนาคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28-30 °C ซึ่งเดือนมีนาคม ก็ถือเป็นหนึ่งเดือนยอดนิยมในการมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ พื้นที่บริเวณริมชายฝั่งทะเลของเมืองเอลนิโด
เกาะโบราคาย เกาะมักตัน และเกาะเซอร์เกา เหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีพื้นที่อุณหภูมิสูง

อากาศเริ่มอบอุ่นขึ้นเมื่อถึงเดือนมีนาคม โดยอุณหภูมิเฉลี่ยที่ 28-30 °C ซึ่งเดือนมีนาคมก็ถือเป็นหนึ่งเดือนยอดนิยมในการมาเยือนประเทศฟิลิปปินส์ พื้นที่บริเวณริมชายฝั่งทะเลของเมืองเอลนิโด เกาะโบราคาย เกาะมักตัน และเกาะเซอร์เกาเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่ต้องการหลีกหนีพื้นที่อุณหภูมิสูง

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนเมษายน

เดือนเมษายน

ฤดูแล้งจะถึงจุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงที่ 32°C และเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะไปเที่ยวในบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลขอเมืองเอลนิโด เกาะโบราคาย เกาะมักตัน และ
เกาะเซอร์เกา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องชื่นชอบกับแดดที่แจ่มใส หาดทรายที่สวยงาม และท้องฟ้าสีครามสดใส และเดือนเมษายนก็เป็นช่วงพีคของการดำน้ำ ซึ่งการดำน้ำนั้นจะให้ทัศนวิสัยใต้น้ำได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางไปเมืองบาเกียวที่ได้รับฉายาว่า เมืองหลวงแห่ง
การพักร้อนในประเทศฟิลิปปินส์

ฤดูแล้งจะถึงจุดสูงสุดในเดือนเมษายนที่ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยค่อนข้างสูงที่ 32°C และเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของปีที่จะไปเที่ยวในบริเวณพื้นที่ติดชายฝั่งทะเลขอเมืองเอลนิโด เกาะโบราคาย เกาะมักตัน และเกาะเซอร์เกา ซึ่งนักท่องเที่ยวจะต้องชื่นชอบกับแดดที่แจ่มใส หาดทรายที่สวยงาม และท้องฟ้าสีครามสดใส และเดือนเมษายนก็เป็นช่วงพีคของการดำน้ำ ซึ่งการดำน้ำนั้นจะให้ทัศนวิสัยใต้น้ำได้ดีที่สุด อย่างไรก็ตามมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเดินทางไปเมืองบาเกียวที่ได้รับฉายาว่าเมืองหลวงแห่งการพักร้อนในประเทศฟิลิปปินส์

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนพฤษภาคม

เดือนพฤษภาคม

เดือนพฤษภาคมเป็นหนึ่งในเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34°C พื้นที่ชายฝั่งทะเลเช่นเกาะปาลาวัน เกาะโบราคาย และเกาะเซอร์เกา จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า
บริเวณอื่นแม้ว่าความร้อนยังปกคลุมทั่วทั้งประเทศ

เดือนพฤษภาคมเป็นหนึ่งในเดือนที่ร้อนที่สุดในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 34°C พื้นที่ชายฝั่งทะเลเช่นเกาะปาลาวัน เกาะโบราคาย และเกาะเซอร์เกา จะมีอุณหภูมิที่ต่ำกว่า บริเวณอื่นแม้ว่าความร้อนยังปกคลุมทั่วทั้งประเทศ

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนมิถุนายน

เดือนมิถุนายน

ประเทศฟิลิปปินส์กำลังเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกหนักเกือบทั่วทั้งประเทศ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 29°C แม้ว่าพื้นที่บนเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา จะไม่ได้แห้งสนิททีเดียว แต่ถือเป็นพื้นที่ได้รับฝนน้อยกว่าบริเวณอื่น และในช่วงเดือนมิถุนายนช็อกโกแลตฮิลส์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และนาขั้นบันได Cordillera rice terrace จะเขียวขจีงดงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวควรไปสัมผัส

ประเทศฟิลิปปินส์กำลังเข้าสู่ฤดูฝนซึ่งจะมีฝนตกหนักเกือบทั่วทั้งประเทศ อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ 29°C แม้ว่าพื้นที่บนเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา จะไม่ได้แห้งสนิททีเดียว แต่ถือเป็นพื้นที่ได้รับฝนน้อยกว่าบริเวณอื่น และในช่วงเดือนมิถุนายนช็อกโกแลตฮิลส์จะเปลี่ยนเป็นสีเขียว และนาขั้นบันได Cordillera rice terrace จะเขียวขจีงดงาม และเป็นหนึ่งในสถานที่ที่นักท่องเที่ยวควรไปสัมผัส

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนกรกฎาคม

เดือนกรกฎาคม

พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์จะพบกับฝนตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยที่มีอุณหภูมิเฉลี่ย
อยู่ที่ 28°C ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงฝนที่ตกหนักและการเดินทางที่ไม่สะดวก นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปบริเวณพื้นที่เกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกในบริเวณเหล่านี้แต่ว่าจะไม่ตกหนักเหมือนบริเวณทางตอนเหนือหรือทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์

พื้นที่ส่วนใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์จะพบกับฝนตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม โดยที่มีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 28°C ดังนั้นการที่นักท่องเที่ยวจะหลีกเลี่ยงฝนที่ตกหนักและการเดินทางที่ไม่สะดวก นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปบริเวณพื้นที่เกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ถึงแม้ว่าจะมีฝนตกในบริเวณเหล่านี้แต่ว่าจะไม่ตกหนักเหมือนบริเวณทางตอนเหนือหรือทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนสิงหาคม

เดือนสิงหาคม

สภาพอากาศและอุณหภูมิของเดือนสิงหาคมมีความคล้ายเคียงกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักบริเวณทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับแสงแดดที่สดใส นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปเยือนเกาะเซอร์เกา เกาะโบโฮล และเกาะเซบู ที่ซึ่งผลกระทบจากหน้าฝนนั้นจะน้อยกว่าบริเวณอื่น นอกจากนี้เดือนสิงหาคมยังเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเล่นกระดานโต้คลื่นที่เกาะเซอร์เกา

สภาพอากาศและอุณหภูมิของเดือนสิงหาคมมีความคล้ายเคียงกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งจะมีฝนตกหนักบริเวณทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ อย่างไรก็ตามเพื่อที่จะมีโอกาสได้สัมผัสกับแสงแดดที่สดใส นักท่องเที่ยวควรเดินทางไปเยือนเกาะเซอร์เกา เกาะโบโฮล และเกาะเซบู ที่ซึ่งผลกระทบจากหน้าฝนนั้นจะน้อยกว่าบริเวณอื่น นอกจากนี้เดือนสิงหาคมยังเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการที่จะเล่นกระดานโต้คลื่นที่เกาะเซอร์เกา

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนกันยายน

เดือนกันยายน

เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนตกหนักที่สุดของปีในประเทศฟิลิปปินส์ อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างวัน
อยู่ที่ 24°C-31°C ขณะที่ฝนได้เคลื่นตัวลงมาทางใต้ กำลังแรงของฝนนั้นค่อยๆลดลง พื้นที่ในบริเวณเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ฝนจะน้อยลงจากอิทธิพลของแสงแดด การเล่นกระดานโต้คลื่นที่เกาะเซอร์เกาเป็นตัวเลือกยอดนิยมในฤดูมรสุมที่นักท่องเที่ยวควรเดินทางไป

เดือนกันยายนเป็นเดือนที่ฝนตกหนักที่สุดของปีในประเทศฟิลิปปินส์ อุณหภูมิเฉลี่ยระหว่างวันอยู่ที่ 24°C-31°C ขณะที่ฝนได้เคลื่นตัวลงมาทางใต้ กำลังแรงของฝนนั้นค่อยๆลดลง พื้นที่ในบริเวณเกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ฝนจะน้อยลงจากอิทธิพลของแสงแดด การเล่นกระดานโต้คลื่นที่เกาะเซอร์เกาเป็นตัวเลือกยอดนิยมในฤดูมรสุมที่นักท่องเที่ยวควรเดินทางไป

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนตุลาคม

เดือนตุลาคม

ตุลาคมยังถือว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนในขณะที่ฝนเริ่มจะบางเบาเมื่อใกล้ถึงปลายเดือน แม้ว่าฝนตกหนัก
ยังสามารถที่จะพบเห็นได้ทั่วไปบนเกาะลูซอนและพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เช่น เกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว และอุณหภูมิของเดือนตุลาคมอยู่ที่ระหว่าง 25°C -27°C

ตุลาคมยังถือว่าอยู่ในช่วงหน้าฝนในขณะที่ฝนเริ่มจะบางเบาเมื่อใกล้ถึงปลายเดือน แม้ว่าฝนตกหนักยังสามารถที่จะพบเห็นได้ทั่วไปบนเกาะลูซอนและพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ ดังนั้นแหล่งท่องเที่ยวที่อยู่ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เช่น เกาะโบโฮล เกาะเซบู และเกาะเซอร์เกา ยังคงได้รับความนิยมในหมู่นักท่องเที่ยว และอุณหภูมิของเดือนตุลาคมอยู่ที่ระหว่าง 25°C -27°C

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนพฤศจิกายน

เดือนพฤศจิกายน

เดือนพฤศจิกายนเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูแล้งที่อุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25°C-27°C ลักษณะอากาศ
เริ่มดีขึ้น ท้องฟ้ามีแดดมากขึ้น และอากาศที่กำลังสบาย ทำให้เดือนพฤศจิกายนเป็นหนึ่งเดือนที่ดี
ในการจะไปเยือนสถานที่ยอดนิยมต่างๆ เช่น กรุงมะนิลา เมืองลาวัก และเมืองวีกัน เกาะโบโฮล
เกาะปาลาวัน และเกาะเซบู

เดือนพฤศจิกายนเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูแล้งที่ซึ่งอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25°C-27°C ลักษณะอากาศเริ่มดีขึ้น ท้องฟ้ามีแดดมากขึ้น และอากาศที่กำลังสบาย ทำให้เดือนพฤศจิกายนเป็นหนึ่งเดือนที่ดีในการจะไปเยือนสถานที่ยอดนิยมต่างๆ เช่นกรุงมะนิลาเมืองลาวักและเมืองวีกัน เกาะโบโฮล เกาะปาลาวัน และเกาะเซบู

ภูมิอากาศและสภาพอากาศ เดือนธันวาคม

เดือนธันวาคม

เมื่อถึงเดือนธันวาคม ฤดูแล้งก็เริ่มที่จะครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะทำให้มีลักษณะ
ของวันที่มีแสงแดดและมีฝนตกน้อย ในขณะที่อุณหภูมิจะเริ่มเย็นขึ้น ดังนั้นระหว่างวันอุณหภูมิจะอยู่
ที่ประมาณ 22°C-32°C ในบริเวณเกาะปาลาวัน เกาะเซบู เกาะโบโฮล และพื้นที่ทางตอนใต้ ในขณะที่บริเวณกรุงมะนิลา เมืองวีกันและเมืองลาวัก จะมีอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 21°C-30°C
และด้วยสภาพอากาศที่สบาย เดือนธันวาคมจึงเป็นเวลาที่ดีในการเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์

เมื่อถึงเดือนธันวาคม ฤดูแล้งก็เริ่มที่จะครอบคลุมทั่วประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะทำให้มีลักษณะของ วันที่มีแสงแดดและมีฝนตกน้อย ในขณะที่อุณหภูมิจะเริ่มเย็นขึ้น ดังนั้นระหว่างวันอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 22°C-32°C ในบริเวณเกาะปาลาวัน เกาะเซบู เกาะโบโฮล และพื้นที่ทางตอนใต้ ในขณะที่บริเวณกรุงมะนิลา เมืองวีกันและเมืองลาวัก จะมีอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 21°C-30°C และด้วยสภาพอากาศที่สบาย เดือนธันวาคมจึงเป็นเวลาที่ดีในการเที่ยวประเทศฟิลิปปินส์

Contact Us

NEWSLETTER

Sign up to receive the best offers

trip to philippines package  Philippine Department of Tourism Thailand

Philippine Department of Tourism Thailand

Map Philippine Department of Tourism Thailand

เลขที่ 1111/32, ชั้น4, ถนนลาดพร้าว, แขวงจันทร์เกษม, เขตจตุจักร, กรุงเทพมหานคร, 10900

Phone  Philippine Department of Tourism Thailand

Tel : 065 426 6626

SOCIAL MEDIA

facebook  Philippine Department of Tourism Thailand LINE Philippine Department of Tourism Thailand lnstagram Philippine Department of Tourism Thailand Youtube Philippine Department of Tourism Thailand Tiktok Department of Tourism Thailand
Philippines.travel

Philippine Tourism Thailand © Copyright 2022. All rights reserved